Logowanie | Rejestracja
PL | EN

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa korzystanie przez Państwa z Newsletteru oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez Dominikę Naziębły Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://wislaki.com/

§ 2

Definicje

1.       Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter,

2.       Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez Dominikę Naziębły, po aktywacji przycisku „Subscribe”, na adres e-mail podany w Formularzu Newsletter,

3.       Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Dominikę Naziębły na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Dominika Naziębły informuje Państwa o nowych wydarzeniach,

4.       Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin

5.       „Umowa Newsletter” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a Dominiką Naziębły na świadczenie Usługi Newsletter.

§ 3

Postanowienia Ogólne

1.       Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

2.       Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Regulaminu.

3.       Dominika Naziębły świadczy usługę Newsletter na Państwa rzecz bezpłatnie.

4.       Dominika Naziębły zapewnia funkcjonowanie strony http://wislaki.com/ w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony internetowej, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony internetowej  http://wislaki.com/, należy je wszystkie wyłączyć..

5.       W celu korzystania ze strony http://wislaki.com/ niezbędne jest posiadanie przez Państwa:

a)      urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,

b)      aktywnej skrzynki e-mail,

c)       przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.

6.       Obowiązuje Państwa zakaz:

a)      dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego

b)      korzystania ze Newsletteru w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Dominiki Naziębły oraz innych użytkowników.

7.       Dominika Naziębły informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

8.       Dominika Naziębły informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Dominika Naziębły zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.

9.       Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z usługi Newsletter.

§ 4

Polityka cookies

1.       Dominika Naziębły nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem  informacji zawartych w plikach cookies.

2.       Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej http://wislaki.com/. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.        Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dominika Naziębły.

4.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)       dostosowania zawartości strony internetowej http://wislaki.com/ do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej http://wislaki.com/; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej http://wislaki.com/, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej.

5.       Dominika Naziębły stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

6.        Stosowane są następujące pliki cookies:

a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony 
      internetowej http://wislaki.com/, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane     
      do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej
      http://wislaki.com/;
b) p
liki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
      wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej
      http://wislaki.com/;
c) 
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
      strony internetowej http://wislaki.com/
d) „
funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa
      ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z 
      którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej
      dostosowanych do Państwa zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
      (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w     
      urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
      dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
      sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
      internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.
      Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
      ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).    
8.  Dominika Naziębły informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na      
      niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej http://wislaki.com/.

§ 5

Newsletter

1.       Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

2.       W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani co najmniej:

a)      wypełnić Formularz Newsletter,

b)      zaakceptować Regulamin,

c)       wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Dominikę Naziębły Państwa danych osobowych podanych w Formularzu Newsletter

d)      wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Państwa informacji handlowych od Dominiki Naziębły w ramach usługi Newsletter,

e)      aktywować przycisk „Subscribe”

3.       Zgoda, o której mowa w ust. 2 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newsletteru.

4.       Po aktywacji przycisku „Subscribe” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny

5.       Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 3 powyżej pomiędzy Państwem, a Dominiką Naziębły dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.

6.       Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez uruchomienie właściwego linku znajdującego się w mailu wysłanym przez Dominikę Naziębły na adres Państwa e-mail.

§ 6

Reklamacja

1.       Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

2.       Dominika Naziębły zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:

a)      Państwa danych kontaktowych,

b)      co stanowi przyczynę reklamacji,

c)       czego się Państwo domagacie

3.       Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia przez Dominikę Naziębły Państwa reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.

4.       Dominika Naziębły rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres e-mail, z którego zostanie złożona reklamacja.

§ 7

Administrator danych

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Naziębły prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Naziębły STUDIO PROJEKTOWE, pod adresem ul. Warszawska 118, 96 – 320 Mszczonów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem REGON 143782747 oraz NIP 8381793940, adresem e-mail wislaki@dominikanaziebly.com, zwana dalej „Administratorem Danych”.

2.       Administrator Danych informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci sklepu internetowego wislaki.com”, w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.       Administrator Danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”) 

§ 8

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

1.       Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi :

a)      udzielona przez Państwa zgoda (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)

b)      wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), którymi zgodnie z art. 23 ust 4 UODO są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora Danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora Danych działalności gospodarczej.

2.       Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi korzystanie z newsletteru znajdującego się na stronie internetowej Administratora Danych.

3.       Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do Administratora Danych żądania w tym zakresie na adres wislaki@dominikanaziebly.com. 

§ 9

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

1.       Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód.

2.       W celu wysyłania Państwu newslettera (informacji handlowej) oraz w celach marketingowych Administrator Danych będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail, imię i nazwisko.

3.       Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) i § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.

4.       Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wysyłania newslettera w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) Polityki.

§ 10

Udostępnienie

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

§ 11

Uprawnienia

1.       Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

2.       Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora Danych następujące informacje:

a)      o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,

b)      od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c)       o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d)      o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

3.       Ponadto na Państwa żądanie Administrator Danych, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.       Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora Danych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:

a)      wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

b)       wniesienia sprzeciwu

5.       Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi Danych stosowne żądanie na adres e-mail wislaki@dominikanaziebly.com.

§ 12

Zasady ochrony danych osobowych

1.       Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.       Administrator Danych zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.       Administrator Danych wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

4.       Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora Danych, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

§ 13

Zmiany

1.       Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem http://wislaki.com/.

2.       Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.