Logowanie | Rejestracja
PL | EN

§ 1
Wstęp
Niniejszy Regulamin określa korzystanie przez Państwa z Newsletteru oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez Dominikę Naziębły Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://wislaki.com/


§ 2
Definicje
1.    „Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter,
2.    „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez Dominikę Naziębły, po aktywacji przycisku „Subscribe”, na adres e-mail podany w Formularzu Newsletter ,
3.    „Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Dominikę Naziębły na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Dominika Naziębły informuje Państwa o nowych wydarzeniach,
4.    „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin
5.    „Umowa Newsletter” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a Dominiką Naziębły na świadczenie Usługi Newsletter.

§ 3
Postanowienia Ogólne
1.    Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
2.    Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Regulaminu.
3.    Dominika Naziębły świadczy usługę Newsletter na Państwa rzecz bezpłatnie.
4.    Dominika Naziębły zapewnia funkcjonowanie strony http://wislaki.com/ w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony internetowej, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony internetowej  http://wislaki.com/, należy je wszystkie wyłączyć..
5.    W celu korzystania ze strony http://wislaki.com/ niezbędne jest posiadanie przez Państwa:
a)    urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
b)    aktywnej skrzynki e-mail,
c)    przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
6.    Obowiązuje Państwa zakaz:
a)    dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
b)    korzystania ze Newsletteru w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Dominiki Naziębły oraz innych użytkowników.
7.    Dominika Naziębły informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
8.    Dominika Naziębły informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Dominika Naziębły zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
9.    Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z usługi Newsletter.

§ 4
Polityka cookies
1.    Dominika Naziębły nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem  informacji zawartych w plikach cookies.
2.    Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej http://wislaki.com/. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.     Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dominika Naziębły. 4.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości strony internetowej http://wislaki.com/ do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej http://wislaki.com/; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej http://wislaki.com/, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej.
5.    Dominika Naziębły stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
6.     Stosowane są następujące pliki cookies:
a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony  
      internetowej http://wislaki.com/, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane      
      do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej       http://wislaki.com/;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do       wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej       http://wislaki.com/;
c)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze       strony internetowej http://wislaki.com/    
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa       ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z  
      którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej       dostosowanych do Państwa zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych       (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w      
      urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień       dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki       sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki       internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.       Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w       ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).    
8.  Dominika Naziębły informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na      
      niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej http://wislaki.com/.

§ 5
Newsletter
1.    Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
2.    W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani co najmniej:
a)    wypełnić Formularz Newsletter,
b)    zaakceptować Regulamin,
c)    wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Dominikę Naziębły Państwa danych osobowych podanych w Formularzu Newsletter
d)    wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Państwa informacji handlowych od Dominiki Naziębły w ramach usługi Newsletter,
e)    aktywować przycisk „Subscribe”
3.    Zgoda, o której mowa w ust. 2 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newsletteru.
4.    Po aktywacji przycisku „Subscribe” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny
5.    Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 3 powyżej pomiędzy Państwem, a Dominiką Naziębły dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.
6.    Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez uruchomienie właściwego linku znajdującego się w mailu wysłanym przez Dominikę Naziębły na adres Państwa e-mail.

§ 6
Reklamacja
1.    Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00. 2.    Dominika Naziębły zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:
a)    Państwa danych kontaktowych,
b)    co stanowi przyczynę reklamacji,
c)    czego się Państwo domagacie
3.    Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia przez Dominikę Naziębły Państwa reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.
4.    Dominika Naziębły rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres e-mail, z którego zostanie złożona reklamacja.

§ 7
Administrator danych
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Naziębły prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Naziębły STUDIO PROJEKTOWE, pod adresem ul. Warszawska 118, 96 – 320 Mszczonów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem REGON 143782747 oraz NIP 8381793940, adresem e-mail wislaki@dominikanaziebly.com, zwana dalej „Administratorem Danych”.
2.    Administrator Danych informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci sklepu internetowego wislaki.com”, w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.    Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały okreslone w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które zostały zamieszone i są dostępne na strone internetowej www.wislaki.com w zakładce RODO.

§ 8
Zmiany
1.    Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem http://wislaki.com/.
2.    Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.